Skip to main content.
首页产品公司介绍新闻动态经销商联系我们下载

This page’s menu:

 • 产品>柔光箱>蜂巢

  用于元科 (SB) 高档或 (ST) 经济柔光箱使用的金属蜂巢.

  编号
  型号
  规格
  间距
  角度
  06.4565.03 
  RSHC-456505-3 
  18X26˝/450X650X5MM 
  5.2MM 
  20°
  06.4565.04 
  RSHC-456505-4 
  18X26˝/450X650X5MM 
  7.0MM 
  30°
  06.5070.03 
  RSHC-507005-3 
  20X28˝/500X700X5MM
  5.2MM 
  20°
  06.5070.04 
  RSHC-507005-4 
  20X28˝/500X700X5MM 
  7.0MM 
  30°
  06.6060.03 
  RSHC-606005-3
  24X24˝/600X600X5MM 
  5.2MM 
  20°
  06.6060.04 
  RSHC-606005-4 
  24X24˝/600X600X5MM 
  70MM 
  30°
  06.6080.03 
  RSHC-608005-3
  24X32˝/600X800X5MM 
  5.2MM 
  20°
  06.6080.04 
  RSHC-608005-4 
  24X32˝/600X800X5MM 
  7.0MM 
  30°
  06.6090.03 
  RSHC-609005-3 
  24X36˝/600X900X5MM 
  5.2MM
  20°
  06.6090.04 
  RSHC-609005-4 
  24X36˝/600X900X5MM 
  7.0MM 
  30°
  06.8010.03 
  RSHC-8010005-3 
  32X40˝/800X1000X5MM 
  5.2MM 
  20°
  06.8010.04 
  RSHC-8010005-4 
  32X40˝/800X1000X5MM 
  7.0MM 
  30°