Skip to main content.
首页产品公司介绍新闻动态经销商联系我们下载

This page’s menu:

 • 产品>柔光箱>六合一高档带蜂巢柔光箱

   

  编号
  型号
  规格
  03.0060.06
  FT-SBO6TCHC
  24X24?/60X60CM
  03.0090.06
  FT-SBO9TCHC
  36X36?/90X90CM
  03.0120.06
  FT-SBO12TCHC
  48X48?/120X120CM
  03.0150.06
  FT-SBO15TCHC
  60X60?/150X150CM
  03.0180.06
  FT-SBO18TCHC
  72X72?/180X180CM
  03.0200.06
  FT-SBO20TCHC
  80X80?/200X200CM
  编号
  型号
  规格
  03.4545.06
  FT-SB4545TCHC
  18X18?/45X45CM
  03.4565.06
  FT-SB4565TCHC
  18X26?/45X65CM
  03.5070.06
  FT-SB5070TCHC
  20X28?/50X70CM
  03.5015.06
  FT-SB50150TCHC
  20X60?/50X150CM
  03.5020.06
  FT-SB50200TCHC
  20X80?/50X200CM
  03.6060.06
  FT-SB6060TCHC
  24X24?/60X60CM
  03.6080.06
  FT-SB6080TCHC
  24X32?/60X80CM
  03.6090.06
  FT-SB6090TCHC
  24X36?/60X90CM
  03.7010.06
  FT-SB70100TCHC
  28X40?/70X100CM
  03.7575.06
  FT-SB7575TCHC
  30X30?/75X75CM
  03.7515.06
  FT-SB75150TCHC
  30X60?/75X150CM
  编号
  型号
  规格
  03.8080.06
  FT-SB8080TCHC
  32X32?/80X80CM
  03.8010.06
  FT-SB80100TCHC
  32X40?/80X100CM
  03.8012.06
  FT-SB80120TCHC
  32X48?/80X120CM
  03.8015.06
  FT-SB80150TCHC
  32X60?/80X150CM
  03.9090.06
  FT-SB9090TCHC
  36X36?/90X90CM
  03.9012.06
  FT-SB90120TCHC
  36X48?/90X120CM
  03.9015.06
  FT-SB90150TCHC
  36X60?/90X150CM
  03.1010.06
  FT-SB100100TCHC
  40X40?/100X100CM
  03.3012.06
  FT-SB30120TCHC
  12X48?/30X120CM
  03.3016.06
  FT-SB30160TCHC
  12X63?/30X160CM
  03.4018.06
  FT-SB40180TCHC
  16X72?/40X180CM